За Арома

Дивиденти

  • 2000 0.16 лв. на акция
  • 2001 1,11 лв. на акция
  • 2002 не са изплащани дивиденти
  • 2003 не са изплащани дивиденти
  • 2004 0,145 лв. на акция
  • 2005 0,23 лв. на акция
  • 2006 0,11 лв. на акция

Финансови отчети 2014 г.

Финансови отчети 2013 г.

Финансови отчети на дружествата, включени в консолидацията - 2012 г.

Финансови отчети 2012 г.

Финансови отчети 2011г

Финансови отчети 2010г

Финансови отчети 2009г

Финансови отчети 2008г

Финансови отчети 2007г

Финансови отчети 2006г