За Арома

Отчет първо тримесечие

Междинен доклад за дейността І тримесечие 2019 г.

Отчет по МСС за I тримесечие на 2019 г.

Счетоводна политика към отчета за І тримесечие на 2019 г.

Отчет по формите на КФН за І тримесечие на 2019 г.

Вътрешна информация към отчет за І тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация към отчет за І тримесечие на 2019 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител

Отчет второ тримесечие

Междинен доклад за дейността ІI тримесечие 2019 г.

Отчет по МСС за II тримесечие на 2019 г.

Счетоводна политика към отчета за ІI тримесечие на 2019 г.

Отчет по формите на КФН за ІI тримесечие на 2019 г.

Вътрешна информация към отчет за ІI тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация към отчет за ІI тримесечие на 2019 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител

 

Отчет трето тримесечие

Междинен доклад за дейността ІII тримесечие 2019 г.

Отчет по МСС за III тримесечие на 2019 г.

Счетоводна политика към отчета за ІII тримесечие на 2019 г.

Отчет по формите на КФН за ІII тримесечие на 2019 г.

Вътрешна информация към отчет за ІII тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация към отчет за ІII тримесечие на 2019 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител
 

Отчет четвърто тримесечие


Междинен доклад за дейността ІV тримесечие 2019 г.

Отчет по МСС за IV тримесечие на 2019 г.

Счетоводна политика към отчета за ІV тримесечие на 2019 г.

Отчет по формите на КФН за ІV тримесечие на 2019 г.

Вътрешна информация към отчет за ІV тримесечие на 2019 г.

Допълнителна информация към отчет за ІV тримесечие на 2019 г.

Информация по регламент ЕС 596/2014

Декларация от изп. директор

Декларация от гл. счетоводител