За Арома

Повече от 90 години Арома се е посветила на една кауза - ХОРАТА!

Продуктите на Арома са познати на три поколения българи и крият в себе си традициите, опита и неизменната връзка с първоизточника на здраве и красота – Природата! Нашата бизнес философия е, че всичко, което създаваме е благодарение на хората и за хората! Стремим се постоянно да подобряваме и създаваме продукти, като прилагаме различен подход и даваме индивидуално решение за различни проблеми на нашите потребители. Доверието, което ни гласуват е най-ценният актив за нас!  

Арома е единственото козметично предприятие в България и региона с реално изпълнени критерии за съвременна работната среда в съответствие с най-модерните европейски стандарти. Качеството и ефективността на произвежданите от нас продукти са основен фокус. 

През послените години компанията направи инвестиция от 14 млн. лева и разшири производствената си база с нов завод. Той изпълнява всички критерии на стандарта "Добри производствени практики" (GMP) и e съобразен с екологичните норми на производство на козметика и парфюмерия.

Високотехнологичното производството, основен гарант за КАЧЕСТВОТО!
Новият завод е с увеличен капацитет на производство, благодарение на автоматизираните системи и модерни технологии, които са в пряка връзка с качеството на продуктите.

Най-много средства бяха дадени за построяването на сградата. Приложено е адекватно архитектурно решения, специфично за съответния процес, следват естественият ход на производство – от доставката на суровини и материали до складовите помещения за готовата продукция. По този начин се осигуряват условия, сходни на тези във фармацевтичните производства

Инсталациите отговарят на последните достижения в областта и са свързани с енергийната ефективност, намаляване на загубите на вода, както и изхвърляне на вредни емисии в атмосферата.

  • Енергийна ефективност – разполагаме със системата за енергиен мениджмънт, които регистрира и показва енергийните разходи за всяка дейност. Това позволява подаването на определено количество енергия, необходима за дадения процес. Външното осветление е изцяло от LED.
  • Пестенe на вода - новата технология използва водооборотни цикли, в които затоплянето и изстудяването на водата са част от производствения процес, което елиминира потреблението на допълнителна енергия и намалява изразходването на вода.
  • Еко производство - след преминаването към захранване с природен газ, изхвърлянето на въглеродни емисии е редуцирано до много ниски стойности.

Лабораториите и производство са оборудвани с модерни и съвременни технологии, които позволяват предварителен и последващ контрол на качеството: от вложените суровини, материали до готовата продукция.

Привеждайки работната среда в съответствие с най-модерните европейски стандарти Арома получи сертификата GMP, BRC и Nordic label, които гарантират високото качество, безопасност и проследимост на продуктите на всеки етап от производството.