За Арома

Членове на съвета на директорите на "Арома" АД

  • Лукан Димитров Луканов

Председател на съвета на директорите


  • Димитър Луканов Луканов

Зам-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

e-mail: dlukanov@aroma.bg
  

  • Тяна Георгиева Пресолска

Член на съвета на директорите