За Арома

Членове на съвета на директорите

  • Лукан Димитров Луканов

Председател на съвета на директорите


  • Димитър Луканов Луканов

Зам-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

e-mail: dlukanov@aroma.bg
  

  • Даниела Богомилова Белчева

Член на съвета на директорите