Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Редовно годишно общо събрание 29.06.2018 г."

Редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „Нов завод Арома“, административна част, 2-ри етаж, заседателна зала. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Редовно годишно общо събрание 28.06.2017 г."

Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г.

Съветът на директорите на “Арома” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2016 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „Нов завод Арома“, административна част, 2-ри етаж, заседателна зала. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Редовно годишно общо събрание 29.06.2016 г."

 Извънредно общо събрание на акционерите на 03.12.2015 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 03.12.2015 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Извънредно общо събрание 03.12.2015 г."

Редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.06.2015 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Редовно годишно общо събрание 23.06.2015 г."

Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2014 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308. 

Извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2012 г. от 11:00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 12, административна сграда, зала 308. Пълния текст на поканата и всички материали по дневния ред са достъпни в Раздел "Документи за общи събрания / Извънредно общо събрание 17.12.2012 г."
 

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано за 28.06.2013 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 29.06.2012 г.

Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, административна сграда, 3-ти етаж, зала 308.

Арома АД свиква извънредно общо събрание за 07.11.2011 г.

Съветът на директорите на Арома АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2011 г. от 11:00 ч. в гр. София

Арома АД внесе коригирано търгово предложение за изкупуване на акциите на Астера козметикс АД

На 19.05.2010 г. "Арома" АД подаде в Комисията за финансов надзор коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Астера козметикс” АД.

Редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 30.06.2009 г.

Надзорния съвет на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г.