За Арома

Документи, които се подават при кандидатстване за стаж:

Молба (може да я изтеглите от тук) до дирекция “Човешки ресурси”, депозирана най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В молбата се посочват: трите имена на кандидат-стажанта; ЕГН и постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони) и предпочитан отдел:

  • Администрация
  • Маркетинг
  • Иновации
  • Продажби
  • Производство

Към молбата задължително се прилагат:

  • CV (автобиография) на български език;
  • Актуално уверение от учебното заведение;
  • Мотивационно писмо, защо искате да кандидатствате за стаж в Арома;

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

  • по пощата на адрес: гр. София 1271, ул. "Кирил Благоев" 12;
  • на e-mail: hr@aroma.bg

Стажът в Арома е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща.
Дирекция “Човешки ресурси” уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.
След приключване на стажа, стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

Документите ще се разглеждат конфиденциално. Данните, които предоставяте са защитени от ЗЗЛД. Арома АД и Арома Козметикс АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява освен за целите на други конкурси в компанията, с изключение на случаите на писмено изразено несъгласие за това от Ваша страна.

Очакваме Ви!
Екипът на Aroma