За Арома

Водещ ангажимент за АРОМА са опазването на здравето на хората и околната среда

Производствата на АРОМА отговарят на изискванията на международния екологичен стандарт и са ориентирани към постигане на максимална безвредност за околната среда.

За индивидуалните и груповите опаковки на продуктите се използват картони с ниско съдържание на целулоза;

Централната лаборатория по качествен контрол, лабораториите й във всеки цех и специалистите на компанията прилагат схема на тотален контрол на качеството;

АРОМА има изградени стабилни партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят компании за доставките на суровини и материали

Продуктите на АРОМА съдържат натурални съставки.


Продуктите на АРОМА не се тестват върху животниАРОМА не тества продуктите си върху животни.