Безопасност при работа с дезинфектанти

При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането, трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба (ако се използват), като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

След приключване на дейностите по почистване и дезинфекция, всички използвани кърпи и мопове за многократна употреба подлежат на обеззаразяване чрез накисване в пресен работен разтвор на дезинфектант и/или чрез изпиране на висока температура (минимум 60оС), след което се оставят да изсъхнат.

Всички кърпи и други използвани материали за еднократна употреба, както и други отпадъци се поставят внимателно в чували за смет, които се завързват и изхвърлят регулярно.

Задължително условие по време на дейностите по почистване и дезинфекция, особено на големи повърхности и при използването на хлорни продукти, е помещението да бъде добре проветрено. Честото отваряне на прозорците с цел проветряване, всъщност е друга важна превантивна мярка, която трябва да се прилага в дома и офиса.

Прочетете още статии
Хигиена в офиса

Хигиена в офиса

На работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и използваните предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант.

Хигиена в дома

Хигиена в дома

В домакинството е достатъчно да се извършва дезинфекция веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома.

Пандемия и превенция

Пандемия и превенция

Намираме се в извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Предприети са мерки за ограничаване разпространението на новият коронавирус (SARS-CoV-2). Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех, ако цялото общество не участва активно.

Кога изчезва детския атопичен дерматит?

Кога изчезва детския атопичен дерматит?

В повечето случаи се наблюдава спонтанно затихване на болестта, но не е изключена и повторната ѝ поява на по-късен етап от живота.