Да научим повече за етикетите! (част 1)

Преди за закупите даден продукт, внимателно трябва да прочетете етикета. Българското законодателство регламентира на него да има задължителна информация на български език относно

  • производителя и вносителя
  • страна на произход
  • съществените характеристики на продукта
  • срока на годност и условията за съхранение
  • указания за употреба
  • количество, когато продукта е опакован

Тези изисквания са общи за всички стоки,  предлагани на българския пазар.

Много често се поставят рекламни и други надписи, които нямат директна връзка с качеството на продукта, а целят единствено да привлекат внимание. Поставянето на подобни знаци не е забранено!

Информацията на всеки етикет трябва да е разбираема и ясна. Освен текст има различни по вид и предназначение символи и знаци. Знаците удостоверяват съответствието на продукта с определени изисквания, докато символите носят информация за характеристиката на продукта, сочат предупреждение или начин на използване, поддръжка и съхранение. Задължително трябва да знаете:

Знаци за безопасност:


Всеки продукт, който се продава в Европейския съюз, трябва да носи маркировката CE (European Conformity). С поставянето на този знак производителят декларира, че продуктът му отговаря на европейските изисквания и, че всички процедури за оценка в съответната директива са изпълнени.

CE сертификата има за цел да даде на страните-членки на Европейския съюз идентични изисквания за безопасност. Стоките, които са получили CE сертификат за качество са одобрени като отговарящи на изискванията за безопасност на Европейския съюз и могат да бъдат дистрибутирани и продавани във всички страни-членки.

Символи за опасност:

  Експлозивно          Отровно              Разяждащо          Запалимо              Дразнещо

Тези символи сочат рискови свойства на продукта, които трябва да бъдат отчетени при неговата употреба и съхранение, за да се избегне увреждане на здравето, имуществото и околната среда.

Указания за употреба:

Те са задължителна част от етикета. Поради своята важност и обем, информацията се предоставя чрез специална листовка, която придружава продукта или е залепена върху опаковката на стоката. С нея се уточнява правилното и безопано използване, поддръжка и съхранение на продукта. 

Съветваме ви, да не купувате продукти, които не са снабдени с етикет на български език и нямат указания за ползване. Ако информацията на етикета е нечетлива или неясна, не се притеснявайте да попитате продавача. Той има законови задължения да обърне внимание на вашите въпроси.

Не купувайте продукти от места, които няма разрешение за извършване на търговска дейност!

Прочетете още статии
Чистота и хигиена. Въпрос на дезинфекция

Чистота и хигиена. Въпрос на дезинфекция

Наличието на патогенни микроорганизми в дома ни представлява риск за здравето ни. Почистването и дезинфекцирането е с цел прекъсване веригата на инфекции.

Кога изчезва детския атопичен дерматит?

Кога изчезва детския атопичен дерматит?

В повечето случаи се наблюдава спонтанно затихване на болестта, но не е изключена и повторната ѝ поява на по-късен етап от живота.

Специализирана грижа за атопична кожа

Специализирана грижа за атопична кожа

Въпреки че за атопичния дерматит все още не е открито лечение, с подходящия терапевтичен план и промени в начина на живот, заболяването може да бъде поставено под контрол.

Зодии и козметика

Зодии и козметика

Открийте кои са най-подходящите за Вас козметични средства според Вашия астрологичен знак.