Да научим повече за етикетите! (част 1)

Преди за закупите даден продукт, внимателно трябва да прочетете етикета. Българското законодателство регламентира на него да има задължителна информация на български език относно

  • производителя и вносителя
  • страна на произход
  • съществените характеристики на продукта
  • срока на годност и условията за съхранение
  • указания за употреба
  • количество, когато продукта е опакован

Тези изисквания са общи за всички стоки,  предлагани на българския пазар.

Много често се поставят рекламни и други надписи, които нямат директна връзка с качеството на продукта, а целят единствено да привлекат внимание. Поставянето на подобни знаци не е забранено!

Информацията на всеки етикет трябва да е разбираема и ясна. Освен текст има различни по вид и предназначение символи и знаци. Знаците удостоверяват съответствието на продукта с определени изисквания, докато символите носят информация за характеристиката на продукта, сочат предупреждение или начин на използване, поддръжка и съхранение. Задължително трябва да знаете:

Знаци за безопасност:


Всеки продукт, който се продава в Европейския съюз, трябва да носи маркировката CE (European Conformity). С поставянето на този знак производителят декларира, че продуктът му отговаря на европейските изисквания и, че всички процедури за оценка в съответната директива са изпълнени.

CE сертификата има за цел да даде на страните-членки на Европейския съюз идентични изисквания за безопасност. Стоките, които са получили CE сертификат за качество са одобрени като отговарящи на изискванията за безопасност на Европейския съюз и могат да бъдат дистрибутирани и продавани във всички страни-членки.

Символи за опасност:

  Експлозивно          Отровно              Разяждащо          Запалимо              Дразнещо

Тези символи сочат рискови свойства на продукта, които трябва да бъдат отчетени при неговата употреба и съхранение, за да се избегне увреждане на здравето, имуществото и околната среда.

Указания за употреба:

Те са задължителна част от етикета. Поради своята важност и обем, информацията се предоставя чрез специална листовка, която придружава продукта или е залепена върху опаковката на стоката. С нея се уточнява правилното и безопано използване, поддръжка и съхранение на продукта. 

Съветваме ви, да не купувате продукти, които не са снабдени с етикет на български език и нямат указания за ползване. Ако информацията на етикета е нечетлива или неясна, не се притеснявайте да попитате продавача. Той има законови задължения да обърне внимание на вашите въпроси.

Не купувайте продукти от места, които няма разрешение за извършване на търговска дейност!

Прочетете още статии
Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ

Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ

Становище на Арома във връзка с публикации на резултатите от теста на дезинфектанти на Асоциация „Активни потребители“

Безопасност при работа с дезинфектанти

Безопасност при работа с дезинфектанти

При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането, трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

Хигиена в офиса

Хигиена в офиса

На работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и използваните предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант.

Хигиена в дома

Хигиена в дома

В домакинството е достатъчно да се извършва дезинфекция веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома.