Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ

Уважаеми клиенти,

Във връзка с медийните публикации на резултатите от теста на дезинфектанти на Асоциация „Активни потребители“ бихме желали да заявим, че изводите от направеното изследване, както и начинът, по който бяха оповестени от медиите, са подвеждащи и съдържат некоректни твърдения.

Дезинфектантите в ЕС, както и в България, подлежат на задължителна регистрация в Министерство на Здравеопазването по утвърден път. Единствено продуктите, преминали през този път, могат да заявят претенцията дезинфектант. Претенцията за дезинфекциращ продукт се доказва с тест за ефективност, проведен в специализирана лаборатория по общоприет метод, а не на база съдържание на активна субстанция. Важно е да уточним, че от посочените три гела за ръце, които отговарят на рецептурите на СЗО, два не са регистрирани като дезинфектант в регистъра на Министерство на Здравеопазването. Справка може да се направи във всеки един момент на сайта на министерството. Считаме, че изследването, както и последвалите публикации въвеждат потребителите в заблуда относно свойствата и качествата на тестваните продукти.

Констатациите в анализа на направените изследвания се базират на препоръки на СЗО от 2009 година, без да се вземат под внимание новите Алгоритми на дезинфекция в условията на пандемия от 2020 година. Същите са посочени на сайта на Национален център по заразни и паразитни болести и се базират на насоки и съвети на СЗО. "Човешките коронавируси върху повърхности могат да бъдат ефективно инактивирани чрез повърхностни дезинфекционни процедури с 62–71% етанол в рамките на 1 минута".

Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ. Биоцидната съставка е етилов алкохол – 64 g/ 100 g със спектър на действие - бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно действие. Арома влага в дезинфектантите си само суровини, които са регистрирани като биоцидни съгласно Регламент 528/2012 за биоцидите.
За Арома най-големият актив е доверието на потребителите и като отговорна компания с над 95 годишна история продължаваме да сме лоялни към всички наши клиенти.

Вярваме, че превенцията е важен фактор за опазването на човешкото здраве и ние се борим тя да бъде подходяща и адекватна.

Бъдете здрави!

Прочетете още статии
Безопасност при работа с дезинфектанти

Безопасност при работа с дезинфектанти

При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането, трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

Хигиена в офиса

Хигиена в офиса

На работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и използваните предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант.

Хигиена в дома

Хигиена в дома

В домакинството е достатъчно да се извършва дезинфекция веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома.

Пандемия и превенция

Пандемия и превенция

Намираме се в извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Предприети са мерки за ограничаване разпространението на новият коронавирус (SARS-CoV-2). Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех, ако цялото общество не участва активно.