Хигиена в офиса

Всички често докосвани с ръцете повърхности на работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант. За тази цел най-подходящи са алкохолните дезинфектанти под формата на спрей, защото са готови за употреба и действат бързо, в рамките на 1-2 минути. С тях директно се опръсква повърхността или тя се обтрива с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта.

Важно е да се отбележи, че с алкохолни продукти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като те са запалими. Поради същата причина не трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа. Малките повърхности могат да се третират по описания начин и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.

Подът на работното място също подлежи на ежедневна дезинфекция. Видимо замърсените повърхности първо трябва да бъдат почистени. При работа с дезинфектант, от неговия етикет се избира концентрация на работния разтвор, постигаща вирусоцидно действие. Работният разтвор се изготвя с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е посочена определена температура. Подовете основно се забърсват с моп, който е предварително напоен в почистващ или дезинфекциращ разтвор. Повърхностите се обработват до пълното им омокряне, като се започне от единия край на помещението към другия.

Повърхността, която може да се покрие с едно забърсване с моп е до 10 m2, след което той отново трябва да се потопи в работния разтвор. При видимо замърсяване на почистващия и дезинфекционния разтвор той трябва да се изхвърли и изготви нов.

Автори: М.Николова и Св.Йорданова – специалисти от лаб. Дезинфекция и стерилизация, НЦЗПБ

Прочетете още статии
Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ

Дезинфекциращият антибактериален гел Чисто е одобрен и включен в Регистъра за биоциди на МЗ

Становище на Арома във връзка с публикации на резултатите от теста на дезинфектанти на Асоциация „Активни потребители“

Безопасност при работа с дезинфектанти

Безопасност при работа с дезинфектанти

При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането, трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

Хигиена в дома

Хигиена в дома

В домакинството е достатъчно да се извършва дезинфекция веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома.

Пандемия и превенция

Пандемия и превенция

Намираме се в извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Предприети са мерки за ограничаване разпространението на новият коронавирус (SARS-CoV-2). Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех, ако цялото общество не участва активно.