Какво знаем за водата?

Водата е едно от най-големите природни богатства. Тя заема около 70% от повърхността на Земята.

Често използваме водата, но рядко се замисляме за нея. Тя е много важна за човека, защото на практика без вода няма да ни има и нас. Водата е един от четирите основни елемента и участва и във всички биологични процеси на Земята.

Всички ние използваме водата, но трябва и да помислим как да съхраним нашите водни богатства. Около 97,5 % от водата на Земята се намира в океаните и моретата, но тази вода е солена и съответно е невъзможно тя да се използва в ежедневието на човека.Остават 2,5 % сладка вода, но по-голямата част от нея е във вид на ледници или подпочвени реки. Едва 0,6 % от водата на планетата ни е достъпна за хората. Този процент е много малък и не достига за покриването на нуждите ни. Солената вода неможе да се пие, защото от солта в нея организмът се обезводнява. Недостигът на вода отнема животи, зараждат се хиляди болести, причинени главно от липсата на този природен ресурс.

Водата е навсякъде, дори и в човешкото тяло. За протичането на всички физиологични процеси в човешкия организъм, той се нуждае от 2-4 литра вода на денонощие, а животните дори от 10 литра. При недостатъчно приемане на вода човешкият организъм отслабва и функциите му се нарушават. Човек може да издържи до два месеца без храна , а само няколко дни без вода. Много от най-опасните човешки болести са причинени от недостига на вода в организма. Редовното приемане на вода предпазва човешкото тяло от нежелани болести.

Благодарение на водата се пренасят много стоки от различните континенти. Съществуването на водата подпомага и много други дейности, без които живота ни би бил немислим. Много вода се използва и от промишлените предприятия и за селскотостопанство. Средно в Европа промишлеността изразходва около 53% от водните запаси, а селското стопанство около 26%. Останалите проценти покриват битовите нужди на населението.

Водата е и важен фактор определящ климата. Селищата разположени край водни басейни са с по-добри условия за живот –мека зима, прохладно лято и най-вече плодородие на почвата.

България е на едно от последните места по запаси в Европа. Ако ние не пестим днес водата, това ще доведе до дефицит в бъдеще. Пестете водата, пазете я чиста и се отнасяйте разумно към разходването на този важен за Земята ресурс!


 

Прочетете още статии
Безопасност при работа с дезинфектанти

Безопасност при работа с дезинфектанти

При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането, трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

Хигиена в офиса

Хигиена в офиса

На работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и използваните предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант.

Хигиена в дома

Хигиена в дома

В домакинството е достатъчно да се извършва дезинфекция веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома.

Пандемия и превенция

Пандемия и превенция

Намираме се в извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Предприети са мерки за ограничаване разпространението на новият коронавирус (SARS-CoV-2). Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех, ако цялото общество не участва активно.