Какво знаем за водата?

Водата е едно от най-големите природни богатства. Тя заема около 70% от повърхността на Земята.

Често използваме водата, но рядко се замисляме за нея. Тя е много важна за човека, защото на практика без вода няма да ни има и нас. Водата е един от четирите основни елемента и участва и във всички биологични процеси на Земята.

Всички ние използваме водата, но трябва и да помислим как да съхраним нашите водни богатства. Около 97,5 % от водата на Земята се намира в океаните и моретата, но тази вода е солена и съответно е невъзможно тя да се използва в ежедневието на човека.Остават 2,5 % сладка вода, но по-голямата част от нея е във вид на ледници или подпочвени реки. Едва 0,6 % от водата на планетата ни е достъпна за хората. Този процент е много малък и не достига за покриването на нуждите ни. Солената вода неможе да се пие, защото от солта в нея организмът се обезводнява. Недостигът на вода отнема животи, зараждат се хиляди болести, причинени главно от липсата на този природен ресурс.

Водата е навсякъде, дори и в човешкото тяло. За протичането на всички физиологични процеси в човешкия организъм, той се нуждае от 2-4 литра вода на денонощие, а животните дори от 10 литра. При недостатъчно приемане на вода човешкият организъм отслабва и функциите му се нарушават. Човек може да издържи до два месеца без храна , а само няколко дни без вода. Много от най-опасните човешки болести са причинени от недостига на вода в организма. Редовното приемане на вода предпазва човешкото тяло от нежелани болести.

Благодарение на водата се пренасят много стоки от различните континенти. Съществуването на водата подпомага и много други дейности, без които живота ни би бил немислим. Много вода се използва и от промишлените предприятия и за селскотостопанство. Средно в Европа промишлеността изразходва около 53% от водните запаси, а селското стопанство около 26%. Останалите проценти покриват битовите нужди на населението.

Водата е и важен фактор определящ климата. Селищата разположени край водни басейни са с по-добри условия за живот –мека зима, прохладно лято и най-вече плодородие на почвата.

България е на едно от последните места по запаси в Европа. Ако ние не пестим днес водата, това ще доведе до дефицит в бъдеще. Пестете водата, пазете я чиста и се отнасяйте разумно към разходването на този важен за Земята ресурс!


 

Прочетете още статии
Чистота и хигиена. Въпрос на дезинфекция

Чистота и хигиена. Въпрос на дезинфекция

Наличието на патогенни микроорганизми в дома ни представлява риск за здравето ни. Почистването и дезинфекцирането е с цел прекъсване веригата на инфекции.

Кога изчезва детския атопичен дерматит?

Кога изчезва детския атопичен дерматит?

В повечето случаи се наблюдава спонтанно затихване на болестта, но не е изключена и повторната ѝ поява на по-късен етап от живота.

Специализирана грижа за атопична кожа

Специализирана грижа за атопична кожа

Въпреки че за атопичния дерматит все още не е открито лечение, с подходящия терапевтичен план и промени в начина на живот, заболяването може да бъде поставено под контрол.

Зодии и козметика

Зодии и козметика

Открийте кои са най-подходящите за Вас козметични средства според Вашия астрологичен знак.