На каква възраст да заведем детето на ортодонт?

Що е то „ортодонт”?

На каква възраст да заведем детето на ортодонт?

Ортодонтът (от гръцки език: ortho- “правилен” и odons- “зъб”) е специалист по дентална медицина, който се занимава с коригиране на аномалиите в подредбата на зъбите и растежа на лицевите кости. Резултатът от тази корекция е, както подобрение на естетичният вид на зъбите и челюстите, така и на парадонталното здраве, себеусещането, дишането и способността за сдъвкване на храната.

Причини за аномалиите в зъбно-челюстната система

Деформациите на зъбите и лицевите кости могат да бъдат резултат от наследственост, заболявания, травми, вредни навици или друг тип смущения. Съществуват различни видове аномалии свързани с броя, формата и големината на зъбите, положението им един спрямо друг и т.н.

Принцип на ортодонтското лечение

Установено, е че когато на зъбите се прилага дългосрочен контролиран натиск, те се преместват спрямо посоката на натиска. Щом външното въздействие бъде прекратено, до всеки зъб се формира костна тъкан, която му позволява да запази новото си местоположение. За придвижване на зъба в желаната посока се използват сменяеми или постоянни ортодонтски апарати.

Най-подходящата възраст за първо посещение при ортодонт

Възрастта между 6 и 8 години (когато млечните зъби са изцяло заменени от постоянните) се приема като най-удачна за осъществяване на първи профилактичен преглед при ортодонт. Понякога намесата на специалист е наложителна и много по-рано, поради което е важно всеки родител да следи състоянието на зъбите на своето дете. Преждевременното падане на млечен зъб, появата на зъб на нетипично място и неправилната захапка са едни от сигналите, които подсказват за необходимостта от спешна стоматологична консултация.

Зъбно-челюстните дефекти могат да бъдат отстранени и в зряла, та дори и напреднала възраст, но колкото по-рано започне лечението, толкова по-лесно и кратко ще е то.

Същност на лечението

Към употребата на ортодонтски апарати се пристъпва след обстоен преглед на зъбите и анализ на направените им гипсова отливка и рентгенови снимки. В зависимост от вида на зъбния дефект и възрастта на детето, лечението може да протече на 1 или 2 етапа. При установяване на челюстна деформация, когато малкият пациент е все още с млечни зъби или в период на тяхната подмяна с постоянни, се използва сменяемо апаратче. То представлява пластмасова пластина, изработена специално за съответния случай. След няколко години се преминава към втория етап от лечението- коригирането на неправилно подредените зъби, чрез поставяне на несменяемо ортодонтско апаратче или така наречените брекети. Брекетите се фиксират върху всеки отделен зъб с помощта на лепило и се свързват по между си чрез метална дъга. При отсъствието на челюстни дефекти, лечението е еднофазно, т.е се подхожда директно към използването на брекети. Лечението може да продължи до 3 години като и при двата типа апарати са необходими периодични посещения при ортодонта.
Препоръки към пациентите

Носенето на апаратче крие някои неудобства, но резултатът след свалянето му ги оправдава напълно. Брекетите създават условия за задържане на храна по повърхността на зъбите, ето защо е много важно да се спазва стриктна орална хигиена. Пастата за зъби, водата за уста и специализираните четки трябва да се превърнат в неразделна част от лечението, за да не бъде то опорочено от появата на кариеси и възпаления.

 

Прочетете още статии
Безопасност при работа с дезинфектанти

Безопасност при работа с дезинфектанти

При работа с дезинфектанти задължително е да се използват ръкавици, а персоналът, отговорен за хигиенизирането, трябва да бъде снабден с лични предпазни средства като работно облекло, маски и по възможност очила. След работа личните предпазни средства се отстраняват внимателно, а тези, предназначени за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

Хигиена в офиса

Хигиена в офиса

На работното място (бюра, маси, дръжки на врати и прозорци, осветителни ключове, бутони на асансьори и банкомати, вендинг-машини и др.) и използваните предметите (телефони, клавиатури на различни устройства, монитори, ключове и др.), както и повърхности в санитарни помощения (седалки на тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) трябва неколкократно (3-4 пъти на ден) да бъдат избърсвани с дезинфектант.

Хигиена в дома

Хигиена в дома

В домакинството е достатъчно да се извършва дезинфекция веднъж дневно, най-вече след влизане отвън. Подовите настилки могат да бъде забърсвани с моп или кърпа, напоени в разтвор на почистващ препарат след всяко влизане в дома.

Пандемия и превенция

Пандемия и превенция

Намираме се в извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19. Предприети са мерки за ограничаване разпространението на новият коронавирус (SARS-CoV-2). Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех, ако цялото общество не участва активно.