Репортаж за гората на Арома

Преди три години компанията се ангажира с инициативата 5% от себестойността на всеки продаден продукт от серията „Greenline” да постъпват в специално създадения фонд “Green Bulgaria”. В резултат на тази инициатива, преди по-малко от месец, „Арома” стана първият у нас осиновител на 52 дка стара естествена българска гора за срок от 25 години.