КОНКУРС "Търси се...уникален дизайн"-приключил

Конкурс за уникален дизайн на етикети

По случай 90 годишния си юбилей Арома обявява конкурс за уникален дизайн на етикети, свързани с емблематични за компанията продукти и колекционерска кутия.

Цел на конкурса:

Дизайн на етикети за козметични продукти на Арома:

яйчен шампоан,крем Здраве, крем Невен и колекционерска кутия за тях.

Право на участие: студенти

Изисквания към проектите:

1. Авторски рисувани изображения
2. Параметри на FILE – формат .eps с прикачени .psd растерни изображения
3. Кратко текстово представяне на идеята

4. Размери на етикетите и кутиите

Тема:

Етикетите и кутията имат за цел да подчертаят съхранените традиции, обогатени от съвременните иновации в 90 годишна фирма за козметика.
Отличеният проект ще бъде отпечатан и разпространен в търговската мрежа. Победителят има право да отпечата името, или логото си на определено от Арома каре върху колекционерската кутия.

Срокове:

Начало на конкурса: 04.04.2014 г.

Предаване на проектите: до 05.05.2014г. (23:59)

Подаването на проектите:  по електронен път на e-mail: konkursi@aroma.bg (посочете координати за обратна връзка).

Обявяване на резултатите: 24.05.2014 г.

Награда

На победителя ще бъде присъдена награда в размер на 1000 лв.
Спечелилият участник, въз основа на участието си в конкурса, ще получи възможност за платен стаж в Арома, отдел "Маркетинг".

Резултати

Благодарим на всички участници, които се включиха в нашето предизвикателство и ни изпратиха своите проекти!
От получените предложения, комисията не излъчи победител! Всеки от претендентите ще получи специален подарък за положените усилия и старание.

*Арома ще запази всички авторски права за България и чужбина върху дизайна, класиран на първо място.
Компанията има правото да го използва и да го усъвършенства за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от участника. С изпращането на проект за участие в конкурса, участниците декларират, че приемат условията и се задължават да ги спазват.